خدمات ما > بازیابی اطلاعات سرور 

 

بازیابی اطلاعات سرور

 

امروزه از دست رفتن اطلاعات در شرکت های کوچک و بزرگ می تواند میلیون ها تومان خسارت در بر داشته باشد، از اینرو شرکت ها برای انجام کارهای خود و نگهداری از اطلاعات، از سرورها

استفاده می کنند. اما با این حال امکان از دست رفتن اطلاعات از روی سرورها امری اجتناب ناپذیر بوده که ممکن است که شرکت ها با آن روبرو شوند. از اینرو کلینیک بازیابی طلایی ژرف

.سرویسی را فراهم آورده است تا در صورت بروز چنین مشکلاتی به کمک شما کاربران گرامی بشتابد

 

توانایی ها در امر بازیابی اطلاعات سرور

 

:با توجه به امکانات فراهم شده در کلینیک بازیابی طلایی ژرف راه حل های مختلفی جهت بازگرداندن اطلاعات از روی

 ها File Server -

ها Application Server -

ها Web server -

ها RAID -

ها Network Attached Storage -

.مهیا می باشد

 

راه حل های بازیابی اطلاعات سرور

 

کلینیک بازیابی طلایی ژرف راه حل های مختلفی جهت بازیابی اطلاعات از روی سرور ها در اختیار کاربران گرامی قرار می دهد که این راه حل ها برای هر نوع سروری با هر گونه پیکربندی و

:هر گونه شرایطی مهیاست که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد

Raid تمامی پیکربندی های - 

(Windows , Linux , Unix , ...) هر نوع سیستم عامل سرور - 

( ... هر نوع دلیل از دست رفتن اطلاعات ( از موارد ساده گرفته تا موارد پیچیده که در شرایط خاص اتفاق می افتند مانند : ویروسها ، نوسانات برق، آسیب های منطقی یا فیزیکی و

 

.متخصصان کلینیک بازیابی طلایی ژرف، آماده ارائه راه حل در مواردی است که شما کاربر گرامی به مشکل از دست دادن اطلاعات در سرورها برخورده اید