Raid خدمات ما > بازیابی اطلاعات  

 

Raid بازیابی اطلاعات

 

پیکربندی شده اندRaid کلینیک بازیابی طلایی ژرف، با داشتن تجربیات چند ساله در امر بازیابی اطلاعات، راه حل های مختلفی را جهت بازیابی اطلاعات از روی سیستم هایی که بصورت

. قرار گرفته است بسیار دشوار می باشد Raid را ارائه می دهد. بازیابی اطلاعات از روی هاردی که بعنوان یک قطعه آسیب دیده در یک پیکربندی

.را در اختیار کاربران قرار می دهد Raid داشته و بهترین پیشنهادات را جهت بازیابی اطلاعات از انواع Raid کلینیک بازیابی طلائی ژرف، شناخت کافی در مورد انواع

.قبل از عملیات نهائی بازیابی، لیستی از دیتای قابل بازیابی در اختیار مشتریان قرار می گیرد تا مشتریان اجازه بازیابی اطلاعات را به شرکت بدهند

 

Raid توانایی ها در امر بازیابی اطلاعات

 

:کلینیک بازیابی طلایی ژرف با اتکا به دانش فنی و در اختیار داشتن ابزار تخصصی امکان بازیابی اطلاعات را در موارد زیر دارا می باشد

با هر نوع کنترلری Raid از هر گونه -

هر نوع هارد درایو و هر مدلی -

(...هر نوع دلیل از دست رفتن اطلاعات ( از موارد ساده گرفته تا موارد کاملاً پیچیده که در شرایط خاص اتفاق می افتند مانند: ویروسها ، نوسانات برق ، کرش کردن هارد و  -

 

قابل بازیابی Raid انواع مختلف

 

Raid 0 -

Raid 1 -

Raid 5 -

Raid 0+1 -

... و

 

انواع مختلف هاردهای قابل بازیابی

 

IDE/ATA/PATA/EIDE -

ULTRA/ATA100 - 

SAS - 

SCSI - 

USB - 

Fire wire - 

eSATA - 

SATA - 

 

این موارد را به یاد داشته باشید

 

.کرده باشید Zero fill استفاده شده است جایگزین نکنید مگر اینکه قبلاً آن هارد را Raid به هیچ وجه در صورتی که هارد سیستم شما آسیب دید، آنرا با هاردی که قبلاً در سیستم -

.اگر درایو شما صدای نامتعارف تولید کرد، فوراً سیستم خود را خاموش کرده و با متخصصان مشاوره کنید - 

.بگیرید Backup حتماً از اطلاعات خود بصورت متناوب - 

.آنها را علامت گذاری کنید Raid Array با توجه به ترتیب قرار گیری هارد درایو خود در - 

.برنامه های عیب یابی را اجرا نکنید Raid به هیچ وجه بر روی هارد درایوهای ایراد دار در محیط - 

.را اجرا نکنید Defragment بر روی درایوهایی که ایراد دارد ، برنامه - 

.در مواردی که بدلیل نوسانات برق، درایوها و یا اطلاعات شما غیر قابل دسترس شد،به هیچ وجه جهت رفع مشکل از برنامه های عیب یابی استفاده نکنید و با متخصص مشورت کنید - 

و انواع آن داشته باشد تا بتواند شما را Raid ها مواجه می شوید،  مهمترین گزینه پیدا کردن مرکزی است که اطلاعات کافی در موردRaid در مواردی که با مشکل از دست دادن اطلاعات در - 

.کمک کند

.از اینرو اگر با این مشکل مواجه شدید، پیشنهاد میکنیم حتما با کارشناسان ما مشاوره کنید