اخبار > ثبت نام دوره های آموزش ریکاوری و تعمیرات سخت افزار 

 
کلینیک بازیابی طلایی ژرف با اتکا به توان علمی و فنی گروه متخصصین خود، اقدام به برگزاری دوره های تخصصی آموزش ریکاوری و تعمیرات سخت افزار

. نموده است.با شرکت در این دوره های آموزشی،ناب ترین و تازه ترین مطالب علمی را در مدت زمانی کوتاه و با صرف کمترین هزینه فرا خواهید گرفت

.تجربه چندین ساله متخصصین کلینیک بازیابی طلایی ژرف، بهترین تضمین برای موفقیت شماست
نام استاد مدت زمان هرجلسه تعداد جلسات نام دوره ردیف
مهندس خسروانجم ا60 دقیقه 10 آموزش بازیابی اطلاعات 1
مهندس کشاورز ا90 دقیقه 5 A+ آموزش 2
مهندس کشاورز ا90 دقیقه 12 PC آموزش تعمیرات 2
مهندس کشاورز ا90 دقیقه 12 آموزش تعمیرات لپ تاپ 3
اخذ مدرک مورد تأیید سازمان فنی و حرفه ای در پایان هر دوره