خدمات ما > بازیابی اطلاعات موبایل 

 

بازیابی اطلاعات موبایل

 

(قطعات قابل حمل) Device Mobile امروزه قطعات بسیاری هستند که توانایی ذخیره اطلاعات را دارا می باشند، از جمله آنها می توان به قطعاتی اشاره کرد که اصطلاحاً به آنها

.اطلاق می شود. از جمله سرویس هایی که توسط کلینیک بازیابی طلایی ژرف به کاربران گرامی ارائه می شود، بازیابی اطلاعات، از این گونه ذخیره سازها می باشد

با توجه به امکاناتی که از طرف کلینیک بازیابی طلایی ژرف برای مشتریان در نظر گرفته شده است، شما کاربر گرامی می توانید قبل از انجام عملیات بازیابی، لیست دقیقی از دیتای قابل

.برگشت خود دریافت کنید، سپس به شرکت اجازه بازیابی اطلاعات خود را بدهید

 

توانایی ها در امر بازیابی اطلاعات از روی ذخیره سازهای قابل حمل

 

: کلینیک بازیابی طلایی ژرف سرویس های گوناگونی را جهت بازیابی اطلاعات از روی قطعاتی چون

Compact Flash - 

Memory Stick - 

SD Media - 

Pocket PC/WIN PC - 

Smart Media - 

USB Flash - 

XD Media - 

Digital Camera - 

Sim Card - 

 

چرا اطلاعات بر روی قطعات قابل حمل از بین می رود؟

 

: به دو دلیل عمده این اتفاق می افتد

در این حالت قطعات ما بدون هیچ مشکلی کار می کنند،اما به دلایل منطقی دسترسی به پاره ای یا کل اطلاعات مقدور نمی باشد که دلیل آن می تواند : (Logical Failure) ایراد منطقی -

.پاک شدن اتفاقی, فرمت شدن, از دست رفتن پارتیشن ها و... باشد

در این حالت قطعه ما به دلیل آسیب فیزیکی کار نمی کند و عملا کار دخیره سازی اطلاعات بدلایل مختلف مثل کرش کردن هدها، ایراد موتور و موارد : (Physical Failure) ایراد فیزیکی -

.دیگر اتفاق نمی افتد

 

(Mobile Device) دلایل آسیب دیدگی قطعات قابل حمل

 

کرش کردن سیستم - 

ویروس ها - 

نوسانات برق - 

بلایای طبیعی (سیل، زلزله و...)ی - 

ضربه - 

ایراد فیزیکی قطعه - 

 

راه حل های موجود جهت بازیابی اطلاعات

 

:بازیابی اطلاعات ازروی قطعات موبایل،نیاز به ابزار مدرن وتخصص افراد داردتا بتوان بالاترین امکان بازیابی را بوجود آورد.اما بطور کلی بازیابی اطلاعات از اینگونه قطعات درسه حالت انجام می شود

ها در صورتی که آسیب فیزیکی دیده باشند در فضایی عاری USB Flash در حالتی که قطعه ایراد فیزیکی داشته باشد: بازیابی اطلاعات از روی تلفن های همراه،کامپیوترهای جیبی و - 

.از گرد و غبار انجام می گیرد

.در حالتی که قطعه از لحاظ فیزیکی سالم باشد: در این حالت اطلاعات توسط پروسه بازیابی اطلاعات برگردانده می شود - 

اگر قطعه آسیب الکتریکی دیده باشد: یکی از معمولترین علت های از دست رفتن اطلاعات، نوسانات برق می باشد که منچر به آسیب الکتریکی قطعه می شود. در این چنین شرایطی - 

.با استفاده از سرویس های موجود در کلینیک بازیابی طلایی ژرف قطعه آسیب دیده ترمیم یا تعویض شده تا بتوان اطلاعات آنرا بازیابی کرد