خدمات ما > بازیابی اطلاعات ایمیل 

 

بازیابی اطلاعات ایمیل

 

امروزه با پیشرفت تکنولوژی، دیگر نیاز به 1یا 2 ماه وقت صرف کردن جهت دریافت نامه دوست خود از آن طرف آب ها ندارید. بلکه امروزه با داشتن یک صندوق پستی الکترونیکی می توانید در

.کمتر از چند دقیقه نامه های خود را برای دوستانتان ارسال و یا دریافت کنید

در حال حاضر برای اینکه بتوانید مدیریتی صحیح بر روی ایمیل های خود داشته باشید، نرم افزارهای کاربردی متعددی از سوی کمپانی های بزرگ ارائه شده است تا کار با ایمیل ها برایتان سهل

.ارائه شده توسط کمپانی مایکروسافت می باشد Outlook و آسان تر شود، یکی از معروفترین آنها نرم افزار

کلینیک بازیابی طلایی ژرف با توجه به اهمیت ایمیل ها در دنیای امروزی سرویس هایی را ارائه می دهد تا در صورت از دست رفتن اطلاعات ایمیل های شما، امکان بازیابی آن وجود داشته

.باشد

 

توانایی ها در امر بازیابی اطلاعات ایمیل

 

.در مواردی که فایل ها پاک شده اند و یا اینکه آسیب دیده اند Microsoft outlook express بازیابی و ترمیم ایمیل های مربوط به برنامه -

(PST & OST) و بازگرداندن و یا ترمیم فایل های Microsoft outlook office بازیابی و ترمیم ایمیل های مربوط به برنامه -

.اگر شما کاربر گرامی مطمئن نیستید که کدام یک از راه حل های ما، می تواند مشکل شما را حل کند می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید